Certifierad ballast


I april 2015 certifierades täkten i Adelöv vilket innebär att vi numera producerar och levererar CE-märkt ballast även från egen täkt, inklusive den högkvalitativa Adelövsporfyren. Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggning tillverkas enligt SS-EN 13043. Vägprodukter tillverkas enligt SS-EN 13242.

Certifikat

Prestandadeklaration 11/16

Prestandadeklaration 8/11

Prestandadeklaration 4/8

Prestandadeklaration 2/5

Prestandadeklaration 0/32

Prestandadeklaration 16/32

Prestandadeklarationer SS-EN 13242

CE-deklaration 11/16

CE-deklaration 8/11

CE-deklaration 4/8

CE-deklaration 2/5

CE-deklaration 0/32

CE-deklaration 16/32

Historiska deklarationer kan fås på begäran.

ce