Certifierad ballast


I april 2015 certifierades täkten i Adelöv vilket innebär att vi numera producerar och levererar CE-märkt ballast även från egen täkt, inklusive den högkvalitativa Adelövsporfyren. Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggning tillverkas enligt SS-EN 13043. Vägprodukter tillverkas enligt SS-EN 13242.

Certifikat

Prestandadeklaration och överensstämmelseintyg

Typprovning

Historiska deklarationer kan fås på begäran.

 ce