Wettern Logistik

Certifiering Ballast

I april 2015 certifierades täkten i Adelöv vilket innebär att vi numera producerar och levererar CE-märkt ballast även från egen täkt, inklusive den högkvalitativa Adelövsporfyren. Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggning tillverkas enligt SS-EN 13043. Vägprodukter tillverkas enligt SS-EN 13242.

Har du några frågor om certifiering ballast?

Vi erbjuder kvalitet och snabba leveranser där kunden är i fokus.