Wettern Logistik

Renhållning

På uppdrag av Tekniska verken i Linköping transporterar vi verksamhetsavfall och fastighetsnära återvinning.

I vår moderna flotta har vi sju bilar som vi använder för att göra containertömningar samt för uppsamling av kärl och transport av återvinningsmaterial samt matavfall. Två av bilarna drivs med biogas och de övriga med HVO.

Wettern Logistik – när du söker en engagerad, flexibel och personlig partner.