Historik


Vi har bedrivit åkeriverksamhet i familjen sedan 1946. Då lämnade Karl Svensson lantbrukarlivet i Refteletrakten för att, tillsammans med sina söner Bengt och Simon, överta en åkeriverksamhet i Örserum. Åkeriet började med att köra timmer, möbler och grus.

1953
Karl, Simon och Bengt Svensson 1953

Under femtiotalet kunde nyare bilar inhandlas och åkeriet börjad med fjärrtrafik för Bilspeditions räkning. Som mest fanns det åtta bilar med släp.

1974 såldes fjärrtrafiken till Adamsons i Jönköping. Sönerna Bengt och Simon fortsatte i liten skala på hemmaplan med två grusbilar, släp och hjullastare.
I slutet av åttiotalet började nästa generation i företaget Örserums Åkeri, och under åren ökade åkeriverksamheten successivt till dagens tio bilar.

1971
Vagnparken i Örserums Åkeri AB 1971

1999 övertog vi porfyrtäkten i Adelöv som Skanska öppnat i slutet av 80-talet. Sedan dess är vi producenter av högklassig asfaltssten och annat bergkross.

2008 breddade vi oss genom uppstarten av Wettern Logistik. Tillsammans med en kompanjon byggde vi upp en transportförmedling med bas i Östergötland och utökade vår verksamhet med anslutna åkerier inom bl. a. anläggning, lantbruk och renhållning.

Från och med 2014 är vi, Bengt Svenssons barn Christer Svensson och Marica Härold, ensamma ägare till hela verksamheten som nu är samordnad under namnet Wettern Logistik AB. Tillsammans med våra transportledare, chaufförer och anslutna åkerier gör vi vårt bästa för att fortsätta leverera med engagemang och kvalitet som varit företagets signum under 70 år.