4-8 från Adelöv

Ett exempel på den sten vi producerar i bergtäkten, Adelöv!